Stoke Gifford Tennis Club

Photo Stoke Tennis Club

Courtesy of Dave Griffiths

Stoke Gifford tennis club garden party

Courtesy of Mrs E. Lydiard

 

Stoke Gifford tennis club certificate

Stoke Gifford tennis club certificate

Stoke Gifford tennis club certificate

Courtesy of Dave Griffiths